Aanslage-teen-Skole-2022-1-768x432-1
Deel hier om Afrikaans te red:
5
https://redafrikaans.co.za/
Stop die aanslag op Afrikaanse skole en Afrikaanse kinders. Doen jou deel, teken AfriForum se petisie hier:
2

0

50

Stop die aanslag op Afrikaans, Afrikaanse skole en Afrikaanse kinders!

Indien die beplande Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys aanvaar word, verloor gemeenskappe seggenskap oor Afrikaanse skole se taalbeleid, toelatingsbeleid, bestuur en finansiƫle besluite en vele ander sake waaroor gemeenskappe self moet kan besluit. Ons kinders en uitnemende Afrikaanse skole se toekoms is op die spel. Bring jou kant en voltooi die vorm om jou beswaar hierteen onder die minister van Basiese Onderwys en die betrokke amptenare se aandag te bring: